text for justify

#

* היטל השבחה

היטל השבחה?

בגדול, היטל השבחה הוא מס המוטל על הבעלים של הקרקע ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין השבחה כתוצאה מאישור תכנית המשביחה את נכס או  מתן הקלה או שימוש חורג. לדוגמה, אפשרות לבניית תוספת לנכס.

גובה ההיטל הוא מחצית לעליית השווי של הנכס.

הבעיה, שהרבה פעמים המוכר לא מודע כלל לתכנית או למשמעותה או לחלות ההיטל, אלא רק לאחר חתימת חוזה המכירה, מאחר שהרשות גובה את ההיטל בעת מימוש הזכות (לדוגמה, מימוש זכות לתוספת בניה) או בעת מכירת הדירה – לפי המוקדם. 

לא תמיד המס חל, לא תמיד יש תכנית משביחה וגם כשיש, לעיתים קיימים פטורים שונים או הקלות מתשלום המס או תנאים מסוימים לחלותו - אך לא תמיד ולא לכולם, ואם חל ההיטל הוא יכול להיות בסכום משמעותי מאוד (נקבע ע"י שמאי, קיימת אפשרות ערר) ולכן חשוב מאוד בכל מקרה, גם אם מדובר בבית פרטי וגם אם בבית משותף, לבצע בדיקה ברשויות לפני החתימה על ההסכם.

שימו לב, ללא אישור הרשות המקומית ו/או הועדה המקומית לתכנון ובניה על תשלום ההיטל או פטור ממנו, לא יהיה ניתן להעביר את הזכויות לשם הקונה בלשכת רישום המקרקעין.

 

** האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום