text for justify

#

* רוכשים דירה מקבלן - האם אתם באמת זקוקים לעו"ד שייצג אתכם ?

בעסקאות רכישה מקבלן רוכשים רבים סוברים בטעות כי מדובר בחוזים "סטנדרטיים" ו/או שעוה"ד של הקבלן מייצג גם אותם (הרי הם משלמים לו שכר טרחה) ובוחריםשלא לקחת עו"ד מטעמם.

כמובן שזו טעות. עוה"ד של הקבלן מייצגים את הקבלן. התשלום המשולם לעוה"ד של הקבלן הוא אך ורק עבור רישום הזכויות בדירה על שמכם בסוף התהליך ולא עבורייצוג בחוזה. עוה"ד של הקבלן גם רושמים זאת במפורש כסעיף בחוזה.

החוזה (בד"כ חוברת עבת כרס) הוכן ע"י עוה"ד של הקבלן – ועכשיו כבר ברור לכם את מי הם מייצגים. ברוב המקרים מדובר בעסקאות במיליוני שקלים – אל תישארו ללא ייצוג מול הקבלן ועורכי הדין המנוסים והמקצועיים שלו שעוסקים בכך יום יום, שעה שעה. זכרו, בחוזה , על אחת כמה וכמה בעסקאות בסכומים כה גדולים, חשוב לא רק מה שנרשם בו  אלא לא פחות חשוב גם מה שלא נרשם או  מה שצריך להירשם בחוזה ואופן הניסוח של הדברים. זכותכם להיות מיוצגים ע"י עו"ד מטעמכם.

חוזה הקבלן אינו "חקוק בסלע" והוא ניתן לשינויים ותוספות במשא ומתן בין עוה"ד שלכם לבין עוה"ד של הקבלן. קחו עו"ד מטעמכם התמחה בהסכמי נדל"ן,  על מנתשייבדוק את החוזה. עו"ד בעל ניסיון בחוזים מסוג זה, שיהיה זמין עבורכם, ידבר אתכם בגובה העיניים, ינהל בשימכם את המו"מ עול עורכי הדין של הקבלן, ייצג את האינטרסים שלכם ויגן על זכויותיכם.

 

כשאתם רוכשים רכב שבמקרה הטוב שווה אולי 10% מערך דירה אתם לוקחים את הרכב לבדיקה. אין כל הגיון לנהוג אחרת כאשר אתם עושים עסקת נדל"ן במאות אלפים ו/או מיליוני ₪.

 

** האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום