text for justify

#

* מהו מס רכישה ?

 

מס הרכישה הוא מס מוטל על רוכש נכס מקרקעין ונקבע כאחוזים משווי התמורה עבור הנכס.

מס רכישה משולם בסמוך לאחר חתימת חוזה הרכישה. המשמעות האופרטיבית היא שכאשר אתם משלמים את התשלום הראשון עבור הנכס (עם חתימת החוזה) אל תתנו את כל כספכם המזומן אלא תדאגו להשאיר בידכם מספיק מזומנים לתשלום המס. 

קיימים פטורים שונים מתשלום המס אך לא תמיד ולא לכולם. יש לבדוק כל מקרה לגופו, להתייעץ בכל מקרה עם עוה"ד המייצג אתכם בעסקה ולתכנן את התשלומים כך שבמידה לחל עליכם המס יהיה בידכם תזרים המזומנים כדי לשלמו.

איחור בתשלום המס עלול לגרום להצמדה ריבית וקנסות.

ללא אישור רשות המיסים על תשלום המס לא תוכלו להעביר את הנכס לשמכם בלשכת רישום המקרקעין.

** האמור לעיל מהווה תמצית ואינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי וכל מקרה נדון לגופו ומומלץ להיעזר בשירותי עו"ד המתעסק בתחום