text for justify

#

חברות ועסקים

ליווי הצמוד להקמת חברות ועסקים חדשים.

הסכמי מייסדים,

הסכמי שותפות,

 הקמת ורישום חברות ועמותות,

הכנת חוזים להעסקת עובדים,

הסכמים עם משקיעים וספקים,

העברת מניות ,

שינויים ברישום אצל רשם החברות,

פירוק חברה ועוד.